Wypełniony wniosek należy wysłać a następnie wydrukować (wniosek w wersji pdf dołączony zostanie do maila potwierdzającego wysłanie wniosku) oraz dostarczyć wraz z załącznikami w wersji papierowej do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, 93-590 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31  lipca 2019 r.