Organizator Konkursu

Urząd Miasta Łodzi
Departament Prezydenta
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
al. Politechniki 32
93-590 Łódź
tel. 42 638 59 39
tel. 42 638 59 31
mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl