ING Bank Śląski S.A.

ING Bank Śląski powstał w 1989 r. w wyniku wydzielenia dziewięciu regionalnych banków komercyjnych z Narodowego Banku Polskiego i nosił wtedy nazwę Bank Śląski w Katowicach.
Naszym zasadniczym celem, wynikającym ze strategii Banku, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta.
Tytuł Solidnego Pracodawcy jest kolejnym wyróżnieniem, które zdobyliśmy w tym roku. W marcu br. otrzymaliśmy także prestiżowy certyfikat Top Employers i znaleźliśmy się w grupie 15 pracodawców z Polski najwyżej ocenionych w kategoriach: wynagrodzenia i benefity, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej, warunki pracy i kultura organizacyjna firmy. Docenieni nas również studenci, dzięki którym uplasowaliśmy się na 6 miejscu w rankingu AIESEC Pracodawca roku 2009. Jesteśmy dumni z tych wyróżnień, gdyż jest to dla nas sygnał, że zarówno obecni jak i potencjalni pracownicy pozytywnie postrzegają nasza Bank.
Ludzie są najcenniejszym kapitałem naszej firmy. To oni ostatecznie przesądzają o sukcesie i dają przewagę konkurencyjną. Dlatego istotne jest dla nas pozyskanie najlepszych i praca z osobami, które przyczynią się do osiągnięcia celów strategicznych, a jednocześnie będą realizować się w ramach postawionych zadań.
Pragniemy rozwijać potencjał ludzi młodych, którzy rozpoczynają dopiero swoją karierę zawodową. Mają oni możliwość wyboru pomiędzy jednostkami związanymi z częścią detaliczną lub korporacyjną naszego Banku.

ING Bank Śląski S.A.
ul. Piotrkowska 197
90-451 Łódź
tel. 42 664-96-01
www.ingbank.pl
lodz.praca@ingbank.pl