Konferencja w obszarze Zarządzania, Ekonomii, Marketingu i Socjologii w perspektywie wielokulturowości odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) w formie zdalnej (MS Teams) o godz. 10:00. Skierowana jest do naukowców, przedsiębiorców, studentów, doktorantów i samorządów. Rejestracja możliwa jest przez formularz rejestracyjny do 26.03.2021 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Na III Międzynarodową Konferencję Naukowo – Badawczą zapraszają: Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM, Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Ługański Państwowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Starobielsku na Ukrainie, Poleski Państwowy Uniwersytet Republiki Białoruś i Uniwersytet Ekonomiki i Handlu w Połtawie. Wydarzenie pod patronatem Akademii Ekonomicznych Nauk Ukrainy. Organizowana jest także w ramach Projektu NAWA nr umowy PPN/BUA/2019/1/00058/U/0001 dotyczącego wymiany bilateralnej naukowców na lata 2020/21.

Formularz zgłoszeniowy/application form:

w wersji polskiej

w wersji rosyjskiej [RUS VER.]

w wersji angielskiej [ENG VER.]

Celem konferencji jest propagowanie wiedzy z zakresu szeroko pojętych dziedzin nauk społecznych m.in. w obszarze zarządzania i marketingu w perspektywie wielokulturowej i międzynarodowej.

W trakcie wydarzenia będzie możliwość wzięcia udziału w sesji networkingowej, której celem jest zintegrowanie i nawiązanie kontaktów biznesowych. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

Istnieje także możliwość opublikowania artykułu naukowego w monografii naukowej (monografia ukaże się po drugim wydarzeniu, jakim jest seminarium). Artykuł naukowy powinien dotyczyć reprezentowanej tematyki. Każdy uczestnik Konferencji, który wygłosi referat otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na Facebook’u: fb.com/sknmtm oraz pod adresem e-mail: sknmanageteam.wz@gmail.com.

Invitation [ENG VER.]

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Rada Naukowa Konferencji

1. Prof. UŁ, dr hab. Tomasz Czapla- Uniwersytet Łódzki

2. Prof. dr hab. Ewa Walińska- Uniwersytet Łódzki

3. Prof. dr hab. Jan Maciejewski – Uniwersytet Wrocławski

4. Prof. dr hab. Stanisław Brzeziński – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

5. Prof. dr hab. Viaczesław Chebotarov – Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki, Starobielsk, Ukraina

6. Prof. Viaczeslav I. Liaszenko – Państwowa Akademia Nauk Ukrainy, Wiceprezydent Akademii Ekonomicznych Nauk Ukrainy, Ukraina

7. Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj- Uniwersytet Łódzki

8. Prof. Rohoza M. Yehorowych- Uniwersytet Ekonomiki i Handlu w Połtawie

9. Prof. dr hab. Czesław Zając – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

10. Prof. UŁ dr hab. Bogusław Kaczmarek-Uniwersytet Łódzki

11. Prof. UŁ dr hab. Maciej Turała – Uniwersytet Łódzki

12. Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Striker- Uniwersytet Łódzki

13. Prof. UŁ dr hab. Jakub Marszałek- Uniwersytet Łódzki

14. Prof. UŁ dr hab. Edyta Gwarda- Gruszczyńska – Uniwersytet Łódzki

15. Prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska- Politechnika Warszawska

16. Prof. UŁ dr hab. Beata Glinkowska-Krauze- Uniwersytet Łódzki

17. Prof. Ur dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk- Uniwersytet Rzeszowski

18. Prof. dr hab. Andrzej Pieczywok- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

19. Prof. UWr dr hab. Joanna Wardzała- Uniwersytet Wrocławski

20. Prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera- Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

21. Płk dr hab. Zbigniew Leśniewski- Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

22. Dr Robert Majkut- Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław

23. Dr Jolanta Grębowiec-Baffoni- Centro Studi di Economia e Diritto (Ce.S.E.D.) w Legnano (prowincja Mediolan), Italia

24. Dr Iegor V. Chebotarov- Ługański Państwowy Uniwersytet im. T. Szewczenki, Starobielsk, Ukraina

25. Dr Hrechyshkina Olena- Poleski Uniwersytet Państwowy, Białoruś

26. Dr Benedict Valentine Arulanandam- Sunway College KL, Malaysia

27. Ms, Sindhu Thebo- School of Public administration University of Sindh. Pakistan

Komitet organizacyjny

1. Prof. UŁ Dr Beata Glinkowska-Krauze

2. Zastępca: Monika Chrońska

3. Sekretarz: Karolina Fibakiewicz

4. Prof. dr hab. V.A. Chebotarov (ŁNU) – członek

5. Justyna Banasiak

6. Tomasz Noga

Przewodnicząca

Prof. UŁ Dr Beata Glinkowska-Krauze

Źródło: www.uni.lodz.pl