Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów, studentów i młodych naukowców, których obszar zainteresowań naukowych obejmują tematykę związaną z medycyną, farmacją, biotechnologią, kosmetologią, fizjoterapią, zdrowiem publicznym, biochemią i nauki pokrewne do udziału w II edycji Interdyscyplinarnej Konferencji „DocUMED”, która odbędzie się w dniach  22-24 października  2021 roku w Auli 1000 w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  (ul. Pomorska 251, Łódź).

Konferencja ma na celu przede wszystkim integrację społeczności doktorantów oraz stworzenie możliwości do nawiązywania współpracy naukowej w przyszłości. Jest to wyjątkowa inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom młodych naukowców – możliwość prezentacji zarówno prac oryginalnych, jak i poglądowych. Każdy doktorant niezależnie od stopnia zaawansowania badań może zaprezentować siebie i swój dorobek naukowy.

Wydarzenie organizowane jest przez pod patronatem honorowym m.in. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Pani Prezydent Miasta Łodzi oraz Programu „Młodzi w Łodzi”.

Warunkiem uczestnictwa jest formularza zgłoszeniowego oraz nadesłanie abstraktów, więcej informacji na stronie w zakładce „rekrutacja”: http://doc.umed.pl/rejestracja-2/

Formuła konferencji zakłada trzy rodzaje wystąpień: referat, flashposter oraz poster.  Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wyboru formuły wystąpienia zgodnie z własnymi potrzebami. Wszystkie nadesłane prace poddane zostaną ocenie merytorycznej przez Komitet Naukowy składający się z ekspertów z różnych dziedzin nauki.

Szczegóły wydarzenia są na bieżąco udostępniane na stronie internetowej: http://doc.umed.pl/  oraz w wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2855205904746208

Ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wysyłania zgłoszeń już dziś!

Źródło: Materiał prasowy Komitetu Organizacyjnego Konferencji „DocUMED”