I Ogólnopolskie Targi Innowacji Polskich Uczelni i Instytutów Badawczych to wyjątkowa okazja zapoznania się w jednym miejscu z uczelnianą ofertą: know-how, technologiami, usługami ze wszystkich gałęzi przemysłu oraz zewnętrznymi możliwościami finansowania wdrożeń.