Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów i młodych naukowców tematyką prac związaną z medycyną, farmacją, biotechnologią i naukami pokrewnymi do udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji „DocUMED”, która odbędzie się 7 listopada 2020 roku w Auli Zachodniej w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  (ul. Pomorska 251, Łódź).

Wydarzenie organizowane jest przez Komitet Organizacyjny Samorządu Doktorantów, pod patronatem honorowym m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora UM w Łodzi, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Wojewody Łódzkiego, Pani Prezydent Miasta Łodzi oraz Programu „Młodzi w Łodzi”.

Konferencja jest całkowicie bezpłatna, jedynym warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego w terminie do 5.10.2020r. oraz nadesłanie abstraktów na adres e-mail: doc@umed.lodz.pl do 10.10.2020r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/5JAxvsZi5vpUxkJL7

Udział w konferencji da Państwu możliwość zaprezentowania swoich badań, wymiany doświadczeń i poglądów oraz integracji ze środowiskiem akademickim.

Pomysł na I Interdyscyplinarną Konferencję związany jest z przypadającą w tym roku 70 rocznicą założenia Akademii Medycznej w Łodzi oraz 63 rocznicą założenia Wojskowej Akademii Medycznej z których 18 lat temu powstał Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wyjątkowa inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom młodych naukowców – możliwość prezentacji zarówno prac oryginalnych, jak i poglądowych. Każdy doktorant niezależnie od stopnia zaawansowania badań może zaprezentować siebie i swój dorobek naukowy. Interdyscyplinarność konferencji stanowi również dodatkowe  kryterium zwiększające obszar tematyczny wydarzenia. Brak sztywnych i konkretnych wytycznych odnośnie tematyki wystąpień, podczas I edycji Konferencji, prezentacje powinny dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio człowieka XXI wieku pod hasłem roboczym: choroby cywilizacyjne w ujęciu interdyscyplinarnym.

Formuła konferencji zakłada trzy rodzaje wystąpień: referat, flashposter oraz poster. Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wyboru formuły wystąpienia zgodnie z własnymi potrzebami. Wszystkie nadesłane prace poddane zostaną ocenie merytorycznej przez Komitet Naukowy, w którego skład wchodzić będą specjaliści z dziedziny nauk medycznych i nauk
o zdrowiu. Zaakceptowane prace zostaną następnie opublikowane w materiałach pokonferencyjnych.

Szczegóły wydarzenia są na bieżąco udostępniane na naszej stronie http://doc.umed.pl/  oraz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/Doc-UMED-107041027636177/

Ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wysyłania zgłoszeń już dziś!

Źródło: Informacje Organizatora