HRP Group Sp. z o.o.

HRP Group Sp. z o.o.

HRP Group Sp. z o.o. tworzą cztery marki: HRP Grants, HRP Excellence, e-HRP oraz HRP Perspective.
Celem działania każdej z nich jest wspieranie rozwoju organizacji oraz optymalizowanie procesów biznesowych.

  • HRP Grants – doradztwo z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty rozwojowe oraz outsourcing funkcji zarządzania projektami,
  • HRP Perspective – usługi badawcze wspierające rozwój pracowników i instytucji,
  • HRP Excellence – dedykowane rozwiązania szkoleniowo-doradcze w zakresie zarządzania projektami i procesami, skoncentrowane na doskonaleniu organizacji.
  • e-HRP– wsparcie organizacji w procesach rozwojowych pracowników z wykorzystaniem e-learningu.

Działając w środowisku biznesu, pamiętamy również o odpowiedzialności społecznej. Realizujemy autorskie projekty dofinansowane z Unii Europejskiej, koncentrując się m.in. na przeciwdziałaniu dyskryminacji zawodowej kobiet, wdrażaniu idei zarządzania wiekiem w organizacjach, propagowaniu przedsiębiorczości. W 2011 roku powołaliśmy Fundację 4Future, której celem jest promowanie nowoczesnych technologii w życiu prywatnym i zawodowym jednostek oraz wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
„HRP Group” Sp. z o.o.
al. T. Kościuszki 39, 90-418 Łódź
tel.: +48 42 637 90 30
fax: +48 42 637 90 31
biuro@hrpgroup.com.pl
www.hrpgroup.com.pl