EDU Research Polska

EDU Research Polska Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą zajmującą się działalnością badawczo-ewaluacyjną, szkoleniową, wdrożeniową oraz konsultingowo-doradczą.

Prowadzimy badania i analizy jakościowe i ilościowe – w szczególności w obszarze procesów edukacyjnych, zjawisk społecznych, procesów integracyjnych oraz badań marketingowymi. Szczególnie interesuje nas problematyka rozwoju zawodowego oraz nabywania kwalifikacji zawodowych w powiązaniu z procesami kształcenia w formalnego i pozaformalnego, efektywności procesów edukacyjnych oraz systemów certyfikacji i uznawalności zdobytych kwalifikacji.

Rozwijamy również działalność szkoleniową zwłaszcza w zakresie badań edukacyjnych, prowadzenia ewaluacji, metodologii badań oraz coachingu itp.

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w tym PO KL, PO WER, ERASMUS+) dotyczących problematyki kształcenia zawodowego, rozwoju zawodowego oraz mobilności młodzieży i dorosłych, integracji zawodowej i społecznej.

EDU Research Polska Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa

Biuro projektów:
ul. Skarbka z Gór 51g lok.5
03-287 Warszawa

Biuro w Łodzi:
ul: Przybyszewskiego 73/75 lok.207
91-126 Łódź
tel. 501 768 220
www.eduresearch.pl
email: biuro@eduresearch.pl