Wielu ósmoklasistów już teraz zastanawia się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej. W obecnej sytuacji, kiedy odwiedziny w szkołach nie są możliwe, placówki postawiły na komunikację online. Na takie rozwiązanie zdecydowało się m.in. łódzkie Technikum Automatyki i Robotyki, które organizuje swój Dzień Otwarty na Facebooku.

5 lutego o godzinie 18:00 ósmoklasiści i ich rodzice będą mogli spotkać się z prowadzącymi Technikum Automatyki i Robotyki, poznać ofertę szkoły i dowiedzieć się wszystkiego na temat placówki. Wydarzenie odbędzie się na Facebook Live pod linkiem: https://fb.me/e/dh89pEsp0

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z systemem kształcenia w Technikum Automatyki i Robotyki, dowiedzą się jak wygląda nauka w placówce, na czym polega współpraca szkoły z firmami partnerskimi i Politechniką Łódzką, jak przebiegają staże i praktyki zawodowe oraz jakie korzyści i możliwości zawodowe niesie zdobycie zawodu technika automatyki i robotyki. Prowadzący opowiedzą również o certyfikatach zawodowych, które można uzyskać w trakcie nauki w TAiR oraz przybliżą realizowany przez szkołę projekt “Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0”, w ramach którego uczniowie bezpłatnie biorą udział w dodatkowych szkoleniach i kursach.

Zespół Technikum Automatyki i Robotyki serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych ofertą szkoły do wzięcia udziału w spotkaniu. Więcej informacji na temat szkoły można znaleźć na stronie https://technikum.io/.

O Technikum Automatyki i Robotyki

Technikum Automatyki i Robotyki to innowacyjna placówka, która oferuje kształcenie zawodowe odpowiadające na potrzeby biznesu. Szkołę prowadzi Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz firmy: Miele Technika, Ceramika Tubądzin i Delia Cosmetics. Partnerem merytorycznym i naukowym szkoły jest Politechnika Łódzka. Technikum Automatyki i Robotyki prowadzi kształcenie dualne, korzysta z sal i laboratoriów PŁ oraz zapewnia uczniom praktyki i staże w firmach partnerskich. Po ukończeniu szkoły uczniowie uzyskają tytuł technika automatyki i robotyki.

Źródło: Technikum Automatyki i Robotyki  w Łodzi