10% rabatu dla studenta na miesięczny karnet open studencki, 50% rabatu na roczną kartę członkowską w NATURALFIT.

https://mlodziwlodzi.pl/kartarabatowa/pfitemfinder/natural-fit/