Zarezerwuj 2 h na poszerzenie wiedzy z zakresu budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz technologii Izodom 2000. Weź udział w wykładach online.

Szkolenie poprowadzi Marta Guć – Manager ds. rozwoju biznesu i marketingu.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom i będzie się składało z 2 części.

Część 1 – Budownictwo pasywne i energooszczędne

Przerwa

Część 2 – Technologia Izodom 2000

Formularz zapisu: https://forms.gle/gr7yyX4Ydcr5tRVm6

Decyduje kolejność zgłoszeń.

*******
„Firma Izodom 2000 Polska zajmuje się produkcją materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy domów pasywnych i wysoce energooszczędnych, stanowiących kompletny system budowy domów w technologii Izodom 2000. Jest jedynym w Europie dostawcą kompletnej technologii budowy domów pasywnych. Domy wybudowane w technologii Izodom 2000 zaoszczędziły ponad 12,5 mln ton CO2 i 200.000 ton pyłów. Firma posiada 19.000 budynków referencyjnych w 43 krajach. Technologia Izodom opiera się na metodzie traconego szalunku, w której kształtki układa się jak klocki, a rdzeń wypełnia się betonem. W ofercie firmy znajdują się płyty fundamentowe, elementy ścienne, stropy oraz dachy. Klocki można łączyć ze sobą w dowolny sposób uzyskując określony kształt oraz wielkość domu. Budowa pozwala realizować budynki wyjątkowo szybko dzięki prostocie budowy przypominającej budowę z klocków LEGO.”

Izodom jest beneficjentem kolejnej edycji Greev Evo, był również jednym z wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej.

Więcej informacji o firmie: PROFIL NA FACEBOOKU lub STRONA WWW

Szkolenie organizowane jest w ramach cyklu bezpłatnych szkoleń dla studentów łódzkich uczelni pn. “Twoja kariera w Twoich rękach” realizowanego w ramach programu “Młodzi w Łodzi”.