AUTO SZKOŁA V-MAX

Szkolimy w zakresie kategorii „B” prawa jazdy.

Szkolenie podstawowe – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego – kurs prawa jazdy

Szkolenie uzupełniające – przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej – godziny dodatkowych jazd, np. przed kolejnym egzaminem

Szkolimy 7 dni w tygodniu od 6.00 do 22.00.

Kursant sam wybiera odpowiadające mu godziny szkolenia

Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy z kilkunastoletnim stażem, cierpliwi, uśmiechnięci, kulturalni i solidni. Organizujemy indywidualny tok nauczania dla osób, które nie mogą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym grupowym.