ArCADia-INSTALACJE SANITARNE. Projektowanie instalacji wod.-kan.-co. w systemie ArCADia BIM.

Lokalizacja
aleja Politechniki 32, I piętro, pokój 114; Łódź

Konspekt szkolenia:

  1. ArCADia-BIM cz.1

Zapoznanie uczestników szkolenia z ogólnymi funkcjami programu ArCADia BIM niezbędnymi przy projektowaniu instalacji sanitarnych.

1.1.         Interfejs użytkownika.

1.2.         Menadżer projektu, menu i pasek narzędzi, opcje programu.

1.3.         Widok 3D.

1.4.         Wstawianie rzutów kondygnacji (CAD i ArCADia).

1.5.         Menadżer szablonów.

1.6.         Biblioteka typów.

 

  1. ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE

2.1.        Omówienie funkcji modułu

2.1.1.      Punkt przyłączenia instalacji.

2.1.2.      Rurociągi poziome i pionowe.

2.1.3.      Zestaw równoległych rur wodociągowych poziomych i pionowych.

2.1.4.      Urządzenia do przygotowania C.W.U. i mieszacz.

2.1.5.      Armatura czerpalna.

2.1.6.      Armatura regulacyjna.

2.1.7.      Urządzenia pomiarowe i filtr.

2.1.8.      Pomoce rysunkowe wspomagające projektowanie (łączenie elementów), zmiana wysokości, zamiana linii w instalację.

2.2.         Wprowadzanie elementów instalacji wodociągowej do modelu (wykonanie projektu instalacji na przykładzie budynku jednorodzinnego), wykonanie obliczeń.

2.3.         Generowanie raportów, zestawień materiałów i wykazów elementów.

2.4.         Tworzenie dodatkowych rysunków aksonometrii instalacji wodociągowej.

 

  1. ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

3.1.        Omówienie funkcji modułu.

3.1.1.      Punkt odpływowy instalacji i studzienka rewizyjna.

3.1.2.      Rurociągi poziome i pionowe.

3.1.3.      Odpływy z przyborów, wpusty, odpowietrzenia.

3.1.4.      Armatura.

3.1.5.      Czyszczaki, rewizje.

3.1.6.      Pomoce rysunkowe wspomagające projektowanie (łączenie elementów).

3.2.         Wprowadzanie elementów instalacji kanalizacyjnej do modelu (wykonanie projektu instalacji na przykładzie budynku jednorodzinnego), wykonanie obliczeń.

3.3.         Generowanie raportów, zestawień materiałów i wykazów elementów.

3.4.         Tworzenie dodatkowych rysunków: rozwinięć i profili instalacji kanalizacyjnej.

 

  1. ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE

4.1.        Omówienie funkcji modułu.

4.1.1.      Źródło ciepła / Kocioł grzewczy.

4.1.2.      Rurociągi poziome i pionowe, zestaw równoległych rur.

4.1.3.      Grzejniki.

4.1.4.      Inne odbiorniki.

4.1.5.      Armatura regulacyjna.

4.1.6.      Urządzenia pomiarowe i filtr.

4.1.7.      Pomoce rysunkowe wspomagające projektowanie (łączenie elementów), zmiana wysokości, zamiana linii w instalację.

4.2.         Eksport budynku do programu ArCADia-TERMOCAD i obliczenie projektowanego zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.

4.3.         Wprowadzanie elementów instalacji grzewczej do modelu (wykonanie projektu instalacji na przykładzie budynku jednorodzinnego), wykonanie obliczeń.

4.4.         Generowanie raportów, zestawień materiałów i wykazów elementów.

4.5.         Tworzenie dodatkowych rysunków aksonometrii instalacji grzewczej.

 

  1. ArCADia-BIM cz. 2

5.1.         Zapoznanie uczestnika szkolenia z ogólnymi funkcjami programu ArCADia BIM niezbędnymi przy tworzeniu projektów instalacyjnych wielobranżowych.

5.1.1.      Scalanie projektów.

5.1.2.      Porównywanie projektów.

5.1.3.      Wykrywanie kolizji.

5.1.4.      Paczka projektu.

5.1.5.      Import/eksport IFC.

5.1.6.      Prezentacja projektu.

5.1.7.      Funkcja spłaszczania dokumentu.

Trener: mgr inż. Magdalena Nowicka

 

Szkolenie jest przeznaczone głównie dla studentów kierunków Inżynieria Środowiska, Budownictwo, Architektura i Ochrona Środowiska.

UWAGA!
Na szkolenie przyjdź z własnym laptopem oraz z minimum tygodniowym wyprzedzeniem przed datą szkolenia wypełnij formularz na stronie: http://www.intersoft.pl/index.php?programy-dla-budownictwa=student-partner-form w celu uzyskania bezpłatnych licencji na pakiet Partner Student, które pozwolą na korzystanie z programów w pełnych wersjach. Licencje zostaną wysłane drogą mailową.
Tu pobierz programy ArCADia 11, ArCADia-TERMOCAD 7 oraz Ceninwest: 
http://www.intersoft.pl/index.php?pobierz=aktualizacje-nowe

 

Szkolenie organizowane jest w ramach cyklu bezpłatnych szkoleń dla studentów łódzkich uczelni pn. “Twoja kariera w Twoich rękach” realizowanego w ramach programu “Młodzi w Łodzi”.