Technika

Technikum Fryzjerskie Uzupełniające dla Młodzieży przy Europejskim Studium Zawodowym „Anagra”

90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 102

tel.: 042 652 17 66

e-mail: biuro@angara.pl

www.anagra.pl

Prywatny Zespół Szkół Gastronomicznej Hotelarstwa i Turystyki w Łodzi

93-192 Łódź, ul. Senatorska 11

tel.: 042 632 42 23

e-mail: agnieszka.kowalczyk@ght.pl

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie

90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9

tel.: 042 632 42 23

Technikum Handlowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

90-563 Łódź, ul. Łąkowa 4

tel.: 042 637 62 22

e-mail: szkoly@zdz.lodz.pl

www.zdz.lodz.pl

042 magazine Echo Miasta Eska Gazeta Wyborcza Polska The Times Dziennik Łódzki Radio Łódź Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej TOYA TVP ŁÓDŹ